Novosti i dešavanja ANORa

Kroz posljednjih godinu i po rada ANOR je svojoj plemenitoj misiji pridružio više saradnika i članica. Prema planiranom aktivnostima, istraživanjima i nacrtima struktura koordinacije ANOR-a, pokrenuta je dugoročna kampanja “Triskelion”. Sve detalje o tome, možete vidjeti ovdje:

https://anor1.home.blog/2021/04/04/kampanja-triskelion-osnove-plana-i-programa-strateskog-plana-strategija-i/

https://anor1.home.blog/2021/07/27/strateski-plan-dodatnih-aktivnosti-i-kampanje-triskelion-anora-od-avgusta-2021-do-februara-2022/

Iniciran je i javni poziv za aktiviste i donatore:

https://anor1.home.blog/2021/08/03/javni-pozivi/

Pitanja kojima se bavi savez narednih 5 godina

Nakon što ANOR formira sva potrebna koordinativna tijela, (za što se daje prema procjeni da će se ista formirati u toku od 9 mjeseci do 18 mjeseci) članice će se početi zalagati za pitanja koja su u toku interaktivne izložbe “Empatija” dogovorene sa političkim tijelom. Prema procjeni, djelovanje je usmjereno na:

Djelovanje na širok spektar ekološke problematike, Humanizaciju imigrantsku krize,
Smanjenje i prevencija korupcije i kriminala u politici,
Jačanje svijesti i informosanje građana,
Djelovanje protiv dehumanizacije i lošeg uticaja tehnologije na svijest i komunikaciju kod mladih,
Problematika neadekvatnih vijesti na internet medijma kao i pravilno sankcionisanje botova,
Humanizacija medija
Raditi na svijesti o generalnoj prevenciji kod građanstva
Represivno djelovanje na nacionalizam, populizam, fašizam i ultradesničarsku politiku
Izgradnja i jačanje svijesti građana o tome da su oni ti koji mjenjaju sistem i politiku, te da oni kreiraju svojim djelima zdravije ozračje

Svi nastali projekti koji jačaju ove uticaje su u tajnosti radi njihove funkcionalnosti i cilja za koji se zalažu osobe koje stoje iza istih.

Izveštaj o aktivnostima u Januaru mjesecu

U toku ovog mjeseca grupa članica je bila okupljena oko nekoliko tematika. Za ove teme su se formirali posebni timovi za rukovodstvo. Realizovan je projekat “Empatija” koji za cilj ima djelovati na razvijanje suosjećanja i tolerancije. Uspio je okupti i privući intelektualne ljude i akademike koji su svi dali učešće u ovom poduhvatu. Posebna zahvala za logističku i osobnu pomoć projektu: Addis A. F. Fejzić, Crkva Sv. Ante, Elma Čaušević Mujezinović, Lada Pervan, Muhamed Borović, Selma Vejzagić,
Srđan Dunđerović, Alen Jahja, Amir Čengić, Senad Tahmaz, Zenir Šuko, Aidin Alihodžić, Amra Softić, Salem Pezić, Danis Fejzić, Admir Mujkić, Hasan Čakar i Amer Hadžić.
Uz daljnju pomoć saradnika i članica pokreće se prva humanitarna akcija prokupljanja odjeće ispred nekoliko članica ANORa.

U sklou izložbe su uzeti i intervijui različitih uticajnih osoba koji za osnovu imaju dati ideje i usmjeriti NGO u smjeru bolje usluge ljudima u regiji.

Rad na koordinativnim tijelima

U toku ovog mjeseca je formirano tijelo za antikorupciju i kriminal u politici i tijelo za artivism (artivism je forma aktivizma koja se bavi zaštitom i očuvanjem kulture, te korištenjem umjetničkog izražaja u korist aktivizma). Antikorupcijsko tijelo će se oslanjati na promociju i upoznavanje građana sa zakonskim opcijama kroz koje mogu djelovati samostalno na korupciju i kriminal, te razvojem ove vrste aktivizma kod mladih. U toku formiranja istog, pokazala se potreba za formiranje drugih tijela, te je tako započelo i formiranje ekološkog tijela, ekonomskog tijela, a data je i inicijativa za formiranje zdravstveno/medicinskog tima, kao i tijela koje će se baviti pisanom riječju i istraživačkim novinarstvom.

Članovi tijela su eksperti u oblastima kojima se bave kroz svoje školsko ili životno opredjeljenje. Njihova imena ne smiju biti javna zbog zaštite i poboljšanja učinkovitosti ovog saveza. Izložba se planira postaviti u Tuzli i u Varešu. Ispod su djela koja se mogu otkupiti, a kojima pomažete određenoj humanitarnoj i kriznoj situaciji koja je regionalnog karaktera. Za ovu prigodu, to je problematika imigrantske krize.
Velika zahvala na pomoći pri realizaciji projekta našim sadašnjim i budućim članicama:
Udruženje Likovnih Umjetnika BiH
Udruženje “Val”
Foto Klub “Valter”
Udruženje “Muflon”
Udruženje Građana “Institut za lovstvo”

Dobro nam došli! Plavi lokvanj je simbol prijateljstva i sloge među našim članicama

Stranicu koju ste posjetili je posvećen savezu nevladinih organizacija čije članice imaju za obavezu da djeluju u BiH, Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji, Soveniji i Crnoj Gori. Njihova obaveza je da djeluju u humanitarno svrsi uslijed kriznih situacija. Fizička i pravna lica koja žele pomoći našoj plemenitoj misiji moraju biti upoznti sa kodeksom prvenstveno:Kodeks ponašanja u Asocijaciji Nevladinih Organizacija Regiona (ANOR ili Asocijacija u nastavku teksta)I. Obaveze članova ANOR-a1. Djelovati u humanitarnoj i dobrotvornoj misijii svrsi organizacije2. Ostati u aktivnom članstvu minimalno 2 godine od pristupanja u Asocijaciju3. Stajati za slogu i koheziju svih članica asocijacije i biti u prijateljskim i saradničkim odnosima sa ostalim članovima i članicama Asocijacije. Ovo je u cilju bolje pomoći društvu i humanitarnim krizama koje mogu zadesiti region.4. Staviti potrebe društva i društvenog dobra u kriznim i humanitarnim situacijama prije svojih interesa.5. Službe za odnose s javnošću članica su dužne pismeno obavještavati koordinativno tijelo Asocijacije o osobama od društvenog značaja, liderima organizacija i stranaka koje svojim djelovanjem i interesima ugrožavaju društveni mir, negativno djelujući na slogu i toleranciju, te šire govor mržnje, nacionalizam te potiču negativne faktore za društvo (korupcija, kriminal… ) Ovi podatci se čuvaju jako povjerljivo, a moguće je da ih članice dojave anonimno.6. Ponuditi svoje djelovanje u skladu sa mogućnostima Asocijaciji prema trenutnim kriznim situacijama. 7. Podržati i pomoći ostale članice na projektima, inicijativama i saradnjama koje imaju pozitivan efekat na očuvanje jedinstva, mira i tolerancije, te utiču pozitivno na smanjenje stope kriminala, korupcije i rade na iskorjenjivanju nacionalizma i fašizma, kao i ostalih društvenih negativnih faktora.Zaštitni znak organizacije je lotosov cvijet sa 6 latica koji inače simbolizira balans, mir i dobrotu. Iznad latica nalazi se ljiljan, kao podsjetnik da je ANOR nastao u Sarajevu. Plava boja cvijeta simbolizira prijateljstvo, saradnju i dobre odnose.


Ukoliko želite pratiti naše aktivnosti, upišite e-mail

Create your website with WordPress.com
Get started